fa-IRen-US
Menu
 • 17 خرداد 1394
 • نویسنده: hadisz
 • تعداد نمایش ها: 2023
 • نظرات: 0

AP 216


رنگ میانی اپوکسی به صورت دو جزیی بوده و حاوی انواع پیگمنت های ضد خوردگی می باشد و با هاردنر پلی آمید سخت شده و دارای خصوصیات ذیل می باشد :
- مقاومت عالی در برابر آب و مواد شیمیایی-چسبندگی عالی به پرایمر  - مقاومت عالی در برابر خوردگی این محصول به عنوان رنگ میانی در سیستمهای رنگ اپوکسی و پلی اورتان و درمحیطهای با خورندگی بالا و متوسط  استفاده می شود.

 • 15 خرداد 1394
 • نویسنده: hadisz
 • تعداد نمایش ها: 2250
 • نظرات: 0

AP316

این محصول  رنگ رویه اپوکسی پلی آمید می باشد و دارای خصوصیات ذیل می باشد :

 • مقاومت عالی در برابر آب و مواد شیمیایی و عوامل جوی-چسبندگی عالی به رنگ میانی   - مقاومت عالی در برابر خوردگی - مقاومت عالی در برابر ضربه و خمش
 • مقاومت عالی در برابر قلیا ها و اسیدهای ضعیف این محصول به عنوان رنگ رویه در سیستمهای رنگ اپوکسی و درمحیطهای با خورندگی بالا و متوسط  استفاده می شود . 

 

 • 15 خرداد 1394
 • نویسنده: hadisz
 • تعداد نمایش ها: 2608
 • نظرات: 0

AP111

این محصول به صورت دو جزیی بوده و پودر روی موجود در آن سطح را از خوردگی محافظت می کند و دارای خصوصیات ذیل می باشد:

 • 15 خرداد 1394
 • نویسنده: hadisz
 • تعداد نمایش ها: 3827
 • نظرات: 0

AP 113

پرایمر زینک فسفات اپوکسی

پرایمر زینک فسفات اپوکسی به صورت دو جزیی بوده و حاوی پیگمنت ضد خوردگی زینک فسفات می باشد و با هاردنر پلی آمید سخت شده و دارای خصوصیات ذیل می باشد :
- مقاومت عالی در برابر آب -چسبندگی عالی به سطح فلز تمیز  - مقاومت عالی در برابر خوردگی این محصول در سیستمهای رنگ اپوکسی و پلی اورتان و درمحیطهای با خورندگی کم و متوسط استفاده می شود 

 • 15 خرداد 1394
 • نویسنده: hadisz
 • تعداد نمایش ها: 3376
 • نظرات: 0
RSS
12