fa-IRen-US
Menu

خط مشی کیفیت

شرکت آتی فام پایدار به عنوان یکی از شرکت های فعال در زمینه  تامین، تولید واجرای رنگهای صنعتی، همواره ارتقاء کیفیت و بهبود مستمر را مد نظر داشته و در این راستا با الگو قرار دادن سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 ، تعهد خود را بر مبنای اهداف ذیل پیگیری می نماید. تلاش در جهت افزایش رضایت و بهبود ارتباط با مشتریان 
ارتقاء دانش و مهارت فنی و ایجاد انگیزه در نیروی انسانی از طریق بهبود کمی و کیفی آموزش 
افزایش سهم بازار و تقویت و ارتقاء برند آتی فام پایدار 
توسعه کمی و کیفی محصولات و توسعه زیرساخت های لازم در این خصوص 
تلاش بی وقفه در جهت بهبود مستمر کلیه فرآیندها 

بی شک تحقق این اهداف جز در سایه تعهد، همکاری و تلاش پرسنل نسبت به مسئولیت های خود میسر نخواهد بود.