fa-IRen-US
Menu
رنگ مقاوم حرارتی 400 درجه
 • 23 May 2016
 • Author: hadisz
 • Number of views: 2050
 • Comments: 0
رنگ مقاوم حرارتی 200 درجه
 • 23 May 2016
 • Author: hadisz
 • Number of views: 972
 • Comments: 0
رنگ ضد حریق

یکی از انواع پوشش های ضد حریق ، رنگ های ضد حریق و کند سوزها به عنوان آخرین دستاوردهای علوم و تکنولوژی نام برد. .....

 • 23 May 2016
 • Author: hadisz
 • Number of views: 1764
 • Comments: 0
تینر شستشوی اتیل سیلیکات
 • 23 May 2016
 • Author: hadisz
 • Number of views: 1308
 • Comments: 0
رنگ میانی اپوکسی کف

رنگ میانی اپوکسی کف به عنوان یک رنگ اپوکسی بر پایه رزین اپوکسی .......

 • 23 May 2016
 • Author: hadisz
 • Number of views: 1322
 • Comments: 0
RSS
123