fa-IRen-US
Menu

AP163

رنگ ترافیک اکریلیک یک جزیی

این محصول رنگ ترافیک اکریلیک یک جزیی می باشد که دربرابر  شرایط آب و هوایی مقاوم بوده و بر روی  بتن و خط کشی خیابانها  مورد استفاده قرار می گیرد  و دارای ویژگیهای زیر می باشد

  • 16 خرداد 1394
  • نویسنده: Anonym
  • تعداد نمایش ها: 2059
  • نظرات: 0
RSS