fa-IRen-US
Menu

AP 286

این محصول رنگ میانی اپوکسی کف می باشد و باعث افزایش چسبندگی بین لایه ها می شود   و شامل مشخصات ذیل می باشد.

 • 16 خرداد 1394
 • نویسنده: Anonym
 • تعداد نمایش ها: 2672
 • نظرات: 0

AP 186

این محصول پرایمر اپوکسی کف می باشد  و شامل مشخصات ذیل می باشد.

 • 16 خرداد 1394
 • نویسنده: Anonym
 • تعداد نمایش ها: 2505
 • نظرات: 0

AP180

این محصول  سیلر اپوکسی  می باشد که جهت پر نمودن خلل و فرج  سطح بتن و آماده نمودن سطح جهت رنگ آمیزی مورد استفاده قرار می گیرد .

 • 16 خرداد 1394
 • نویسنده: Anonym
 • تعداد نمایش ها: 2731
 • نظرات: 0
RSS